In verband met de opheffing van BBL verkoopt BBL de resterende bezittingen landelijk (agrarisch) onroerend goed. Dit betreft grotendeels landbouw- en natuurgronden verspreid over grote delen van Nederland. De verkoop vindt plaats middels inschrijving bij verschillende notarissen. In principe vinden de verkopen plaats alleen tegen marktconforme waarde.

Op de website www.verkoopbblbezit.nl is meer informatie te vinden over de percelen zoals inschrijvingsvoorwaarden, rapport van het bodemonderzoek, de ligging etc. De volgende verkooptranche start 15 februari en sluit half maart. Vanaf 15 februari zijn de stukken te raadplegen op bovengenoemde website.