Skip to Content

Category Archives: Uncategorized

Fipronil

Onlangs kwam in het nieuws dat nog steeds 84% van de getroffen bedrijven nog geen eieren kunnen en mogen leveren. Ondanks al het reinigen en ontsmetten blijven er residuen Fipronil meetbaar. Soms zelfs na 5 – 7 keer reinigen en ontsmetten… om moedeloos van te worden..

Vanuit het crisisteam, in samenwerking met de gemeenten en LTO Gelderse Vallei, is de actie ‘Boenen bij de boeren’ gelanceerd op de Informatiebijeenkomst van 11 oktober jl. in Barneveld.

Agro Advies Groep ondersteunt deze actie en roept een ieder op om deze actie te ondersteunen.

Zie hiervoor de website http://boenenbijdeboeren.nl/

0 0 Continue Reading →

Asbest, Rood voor Rood en stoppersregeling varkenshouderij

Rood voor rood

Voor agrariers die gebruik maken van de stoppersregeling varkenshouderij is het van belang om goed na te denken wanneer u werkelijk gaat stoppen. Volgens de regeling is dit uiterlijk 2020. Het is echter de vraag of het zinvol is om tot die tijd te wachten. Vaak zijn de varkensstallen dusdanig oud dat sloop en opteren voor de Rood voor Rood regeling een goede optie is.

 

 

 

 

 

 

Bij de afweging wanneer te stoppen spelen de volgende aspecten een rol:

  • verkoop van uw varkensrechten: door de goede prijsvorming in de varkenshouderij is er weer meer belangstelling gekomen voor varkensrechten. Ook is er onzekerheid of de Regeling Ontheffing Productierechten (POR) per 1 januari wel verlengd zal worden. Hierover vindt binnenkort besluitvorming plaats. Mocht dat niet het geval zijn, dan zal er een grotere vraag naar varkensrechten ontstaan.
  • sanering asbestdak: uiterlijk 2024 moeten de asbestdaken gesaneerd zijn. Daarvoor is een subsidie van €4,50 m2 dakoppervlak voor te verkrijgen. Niet duidelijk is of de subsidiepot groot genoeg is om alle asbestdaken te saneren. Daarnaast is het de vraag of de capaciteit van de asbestsaneringsbedrijven groot genoeg is om alle daken voor die tijd te saneren. De kans dat de prijzen voor asbestsanering gaan stijgen is dan ook niet ondenkbaar.
  • Rood voor Rood: door de stijgende huizenprijzen zijn de prijzen voor de zogenaamde bouwmeters ook behoorlijk gestegen de afgelopen twee jaar. Of de oververhitte huizenmarkt aanhoud is de vraag.

 

Zo ziet u: er spelen diverse materiële aspecten die bepalend zijn bij de vraag of doorboeren tot 2020 zinvol is. Daarnaast is stoppen vaak ook een emotionele beslissing. De adviseurs van de Agro Advies Groep kunnen u helpen om een goed afgewogen keuze te maken en kunnen u desgewenst begeleiden in dit proces.

0 0 Continue Reading →

Fiscaal optimaliseren….

U bent ooit begonnen als agrarisch ondernemer, waarbij u wellicht gekozen heeft uw onderneming in een eenmanszaak te exploiteren. Nu, misschien wel 20 jaar later heeft u nog steeds een eenmanszaak. Terwijl de situatie totaal is veranderd. Uw bedrijf is gegroeid, u heeft vermogen opgebouwd (o.a. in grond), uw partner werkt mee op het bedrijf etc. etc. Ook op fiscaal gebied zijn er wijzigingen. En hoe lang blijft de landbouwvrijstelling op cultuurgrond bestaan?

Heeft u wel eens met uw accountant gesproken of een eenmanszaak nog steeds de beste vorm voor u is? Soms kan het oprichten van bijvoorbeeld een vennootschap onder firma (VOF) of een besloten vennootschap (BV) fiscaal voordelig zijn. Daarnaast kunt u misschien tegelijkertijd de stille reserves in uw grond fiscaal veilig stellen.

Kortom: het is goed om zo nu en dan in het verleden gemaakte keuzes te heroverwegen. De adviseurs van de Agro Advies Groep helpen u daar graag bij. Ook kunnen wij een eventueel benodigde taxatie van de grond voor u regelen. Neem gerust vrijblijvend contact met ons op!

0 0 Continue Reading →

Wat doet u als ondernemer aan beheersing van het renterisico?

Rente risicoTijdens het Boerderij-evenement ‘Ondernemen in de Varkenshouderij’ sprak Pierre Berntsen, directeur agrarische bedrijven van ABN Amro, de verwachting uit dat de langjarige rente binnenkort gaat stijgen. Dat heeft onder andere te maken met de huidige groei van de economie.

Als u dit artikel leest (zie link onder dit artikel) dan stelt u mogelijk de vraag; ‘hoe staat het met mijn renterisico?’ Als ondernemer bent u dagelijks bezig met de opbrengsten van het bedrijf en de toegerekende kosten. Echter rentekosten, deze vallen onder de niet-toegerekende kosten, kunnen een grote impact hebben op het uiteindelijke bedrijfsresultaat.

Juist nu de rente op een historisch laag niveau ligt kan het wenselijk zijn om het renterisico, middels een langjarige rente, af te dekken. Neem even de tijd om dit te beoordelen en te bespreken.

Graag voorzien de adviseurs van Agro Advies Groep u van een passend advies.

Klik HIER voor het artikel op boerderij.nl

 

0 0 Continue Reading →

Hoe nu verder?

De media hectiek vanwege de Fipronil affaire is grotendeels gepasseerd. De media heeft zijn pijlen nu weer op ander nieuws gericht. De burger denkt ‘alles is weer bij het oude’ want pluimveehouders kunnen hun eieren weer afleveren aangezien de winkels weer bevoorraad zijn.

Maar de feiten liggen totaal anders. Natuurlijk ook voor de pluimveehouders is de eerste hectiek verdwenen maar wat nu?
Dit ligt per pluimveebedrijf anders. Daar waar de één weer volop aan het afleveren van eieren is, is het andere bedrijf voorzichtig de schade aan het opmaken… voor zover op dit moment mogelijk is.
‘Hoe zijn de onderzoekuitslagen na ruien’? ‘Wanneer wordt het bedrijf weer geheel vrijgegeven’? “En hoe groot is de uiteindelijke schade’? Kortom de pluimveehouders zitten nog met vele vragen en zien de schade toenemen.
Agro Advies Groep is ‘thuis’ in de pluimveehouderij en kan ondernemers begeleiden op financieel gebied en heeft daarbij uitstekende contacten met banken.
Schroom niet, als pluimveehouder, om contact op te nemen zodat wij kunnen aangeven wat wij voor u kunnen betekenen.
 

0 2 Continue Reading →

Openstelling subsidieregeling Jonge Landbouwers

De derde openstelling van de subsidieregeling voor Jonge landbouwers staat gepland voor december 2017. In overleg met het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) is een investeringslijst samengesteld, toegespitst op de wensen van jonge boeren.De subsidieregeling is onderdeel van het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP) en loopt via de provincies. De regeling wordt naar verwachting na de zomer gepubliceerd. Subsidie kan worden aangevraagd via de website van RVO.nl.

Investeringen
Met de subsidie Jonge landbouwers kunnen ondernemers investeren in gebouwen, grond, machines en verplaatsbare installaties. Zo kunnen zij beter inspelen op marktontwikkelingen en wensen van de samenleving.

Bron: RVO

 

0 0 Continue Reading →

Vakantie in aantocht…..

De schoolvakanties staan weer voor de deur. Wellicht heeft u ook een vakantie gepland met uw gezin ergens de komende weken. Agrarische ondernemers staan niet bekend om hun wekenlange vakanties, maar toch… het is goed om zo nu en dan even afstand te nemen van het bedrijf en samen met het gezin met elkaar te genieten van een andere omgeving.

Natuurlijk kunt u het bedrijf nooit helemaal loslaten. U heeft altijd een mobiele telefoon bij de hand om bereikbaar te zijn bij problemen of vragen van uw vervanger. Ook in gedachten bent u wellicht nog bezig met uw bedrijf. Het is goed om zo nu en dan eens ‘boven uw bedrijf te gaan hangen’ en na te denken of u nog op de goede weg bent. De wereld om ons heen veranderd snel. Bent u daarop voorbereid? Heeft u helder wat uw strategie is voor de komende 10 jaar? Is uw bedrijf toekomstbestendig?

Zo kunnen er tijdens de vakantie allerlei zaken omhoogkomen. Tip: schrijf deze gedachtes op, en plan uw vakantie samen met de andere vennoten een dagdeel af om deze dingen te doordenken. En heeft u hulp nodig? U weet de Agro Advies Groep ongetwijfeld te vinden….

Fijne vakantie toegewenst!

 

0 0 Continue Reading →

Financieren is ons vak!

Artikel Barneveld en Ede Totaal

Afgelopen weer verscheen er in de huis-aan-huis kranten een artikel over de Agro Advies Groep met als titel ‘Financieren is ons vak’.  Hierin wordt kort beschreven wat de Agro Advies Groep voor u kan betekenen. Is het u opgevallen dat we binnenkort ook ons gaan richten op de MKB-markt? U gaat zeker nog van ons horen..

 

0 0 Continue Reading →

Klantreferentie

Ederveen, 16 juni 2Luchtfoto bedrijf fam. Hardeman017

‘Sinds een aantal jaren huurden wij grond bij ons bedrijf in Barneveld’, aldus Ab Hardeman.
Echter de eigenaren wilden de grond verkopen. Maar die grond hadden wij in gebruik voor de uitloop van onze leghennen.
Kortom; wij moesten deze grond wel kopen om te kunnen blijven voldoen aan de eisen voor vrije uitloop.
Om tegenwoordig financiering te krijgen is een gedegen adviesrapport benodigd.
‘Nu denken wij als ondernemers vaak in kosten echter het heeft ons zonder meer veel opgeleverd’ aldus Ab en Hennie Hardeman.
Gerard Beldman van Agro Advies Groep heeft dit rapport voor ons uitgewerkt en ons in het financieringstraject begeleidt.

 

Agro Advies Groep heeft hiervoor de kennis en de contacten en wij hebben daar profijt van gehad.
Toen onze nieuwe accountmanager van de bank zich kwam voorstellen had zij de offerte voor de aankoop en financiering al bij zich.
Beter kun je het toch niet hebben!
Ons advies: ‘Denk niet alleen in (advies-)kosten maar ook in opbrengsten’, aldus Ab en Hennie.

0 1 Continue Reading →

Presentatie Vallei Horstee

Vorige week hebben we op uitnodiging van het bestuur van de agrarische natuurvereniging Vallei Horstee (www.valleihorstee.nl) een presentatie mogen geven. Vallei Horstee is een vereniging van boeren en burgers die samenwerken aan natuur, milieu en landschap. Net als wij ziet de vereniging boeren als de belangrijkste spelers in ons mooie landschap! Boeren nemen ook hierin volop hun verantwoordelijkheid.

Na het officiële gedeelte waarin het bestuur verslag deed over het afgelopen jaar hebben we de aanwezigen meegenomen in wat een agrarisch ondernemer tegenwoordig allemaal op zijn bordje krijgt. Wat zijn de trends en ontwikkelingen waar hij rekening mee moet houden? Om er een paar te noemen: toenemende wet- en regelgeving, schaalvergroting, de kritische burger, de berekende consument, steeds meer onderscheidende concepten, aandacht voor voedsel en terugtrekkende banken. Vanuit onze expertise hebben we uitgebreid stilgestaan bij de financiering van agrarische bedrijven en de ontwikkelingen op dat vlak. Aan het eind van de presentatie hebben we een actieve discussie gevoerd met de aanwezigen aan de hand van enkele prikkelende stellingen.

Na afloop hebben wonder onder het genot van een hapje en drankje bij kunnen praten. Het mooie weer en de schitterende locatie (Hoeve Groot Zandbrink) vormden een super ambiance… Kortom: wat ons betreft een geslaagde avond.

 

 

0 1 Continue Reading →