Onlangs kwam in het nieuws dat nog steeds 84% van de getroffen bedrijven nog geen eieren kunnen en mogen leveren. Ondanks al het reinigen en ontsmetten blijven er residuen Fipronil meetbaar. Soms zelfs na 5 – 7 keer reinigen en ontsmetten… om moedeloos van te worden..

Vanuit het crisisteam, in samenwerking met de gemeenten en LTO Gelderse Vallei, is de actie ‘Boenen bij de boeren’ gelanceerd op de Informatiebijeenkomst van 11 oktober jl. in Barneveld.

Agro Advies Groep ondersteunt deze actie en roept een ieder op om deze actie te ondersteunen.

Zie hiervoor de website http://boenenbijdeboeren.nl/