Bij de grote toename van zelfstandigen zien we tevens een ander fenomeen de markt bestormen, Broodfondsen.
In gesprekken met ondernemers merken wij vaak dat ondernemers weinig tot niets geregeld hebben in geval van (tijdelijke) arbeidsongeschiktheid.
Daarvoor zijn vele redenen te noemen waarbij vaak de kosten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering het meest genoemd wordt. Maar weet u wat het betekent als u (tijdelijk) arbeidsongeschikt bent?
Een initiatief wat een kleine 10 jaar geleden gestart is, een Broodfonds opgericht om ondernemers te ondersteunen bij tijdelijke arbeidsongeschiktheid.
In de afgelopen 10 jaar hebben zich ongeveer 14.000 leden aangemeld voor een Broodfonds.
Een Broodfonds is met nadruk geen verzekering. Het werkt middels schenkingen.

Denkt u nu dat is misschien ook wel iets voor mij? Lees de informatie op de website http://www.broodfonds.nl/  of neem met de adviseurs van Agro Advies Groep contact op. Zij kunnen u hier verder in adviseren. Ook kunnen zij u introduceren bij een lokaal Broodfonds.