De Landelijke Landbouwnormen voor 2017 zijn gepubliceerd. Er hebben zich een aantal wijzigingen voorgedaan. Deze wijzigingen gaan onder meer over de productierechten.

Voor varkens- en pluimveerechten was tot voor kort nog onduidelijkheid over de afschrijving. Uiteindelijk werd bekend dat de rechten tot 1 januari 2028 blijven, waardoor ze in 11 jaar tijd kunnen worden afgeschreven. Over de afschrijving van fosfaatrechten wordt nog niets vermeld, omdat deze pas in januari 2018 zijn ingegaan. Zoals inmiddels bekend zullen deze in 10 jaar mogen worden afgeschreven.

Let op bij verkoop van bijvoorbeeld fosfaatrechten en aankoop van bijvoorbeeld pluimveerechten en toepassing van de herinvesteringsreserve. Overleg met uw accountant of fiscalist.

Andere wijzigingen
Daarnaast kwam naar voren dat een eventuele waarde van het suikerquotum per 1 oktober 2017 mag worden afgeschreven naar €0. Dat is namelijk de datum waarop het quotum is vervallen. Ook is er in de Landelijke Landbouwnormen 2017 een waardering opgenomen voor al het roodvleesvee vanaf 8 maanden. Voorheen was dit er alleen voor het luxe vleesvee. Ook zijn de normen voor het middensegment vleeskuikens opgenomen en is de afschrijving van nieuwe agrarische bedrijfsgebouwen gewijzigd.

Bekijk de Landelijke Landbouwnormen 2017 hier.

Dan nog een laatste tip zo aan het begin van het nieuwe jaar: werk de administratie van uw bedrijf over 2017 zo spoedig mogelijk bij, zodat u al een beeld heeft hoe het resultaat zal gaan uitpakken. Zorg dat u uw gegevens zo snel mogelijk en compleet bij uw accountant aanlevert, en maak afspraken over wanneer u de jaarrekening kunt verwachten. Zo voorkomt u teleurstellingen of vertraging als u later in het jaar investeringen wil doen en u uw jaarcijfers nodig heeft.

Veel succes toegewenst in 2018, zowel zakelijk als privé!