Het is bekend dat de gemiddelde leeftijd van agrarische ondernemers relatief hoog is. Uit recent onderzoek bleek ook dat veel agrarische ondernemers geen overnamekandidaat hebben.
Onze klant had een andere uitdaging: zijn zoon wilde graag het bedrijf overnemen, maar was het wel haalbaar?
Na jarenlang deze vraag voor zich uit geschoven te hebben, is samen met een adviseur van Agro Advies Groep en traject opgestart waarbij gekeken is naar de financiële haalbaarheid, de competenties van zijn zoon en is een nieuwe strategie uitgestippeld.
Ook zijn gesprekken gevoerd met de overige gezinsleden. Bij dit proces is nauw samengewerkt met de eigen accountant.
Waar staat ons bedrijf over vijf jaar? Die vraag stelde een pluimveehouder zichzelf.
Met die vraag kwam ondernemer in contact met een adviseur van Agro Advies Groep.
Door te beginnen met de vraag wat ondernemer als meest ideaal zou zien, zijn de gesprekken en de
daaruit voortkomende opties beoordeeld.
Vanuit deze discussies en beoordeling van haalbaarheid is er uiteindelijk een strategie ontwikkeld die
ondernemer de komende jaren wil volgen.
“Agro Advies Groep heeft ons een spiegel voor gehouden waarin wij ons goed kunnen vinden”, aldus de pluimveehouder.
In de melkveehouderij is momenteel de nodige onrust. Is het niet over de melkprijs dan wel over de fosfaatrechten.
Als ondernemers zitten we in een spagaat. De rekeningen moeten betaald worden en daarnaast hebben we nog niet goed in beeld
wat de financiële gevolgen zijn van de nieuwe wetgeving. Kortom er heerst de nodige onzekerheid.
In samenwerking met Agro Advies Groep werken er een aantal melkveehouders met een liquiditeitsprognose.
De adviseur heeft een prognose opgesteld voor 2017 en deze wordt maandelijks geactualiseerd.
“Op deze wijze heb ik meer grip op de financiële ontwikkeling en kunnen we direct bijsturen bij wijziging van opbrengsten en kosten.
Het geeft mij meer inzicht maar ook rust om te weten hoe de ontwikkeling is. Indien nodig kan ik tijdig inspelen op de ontwikkelingen”, aldus een melkveehouder.