In oktober heeft de NVM weer haar NVM Agrarisch en & Landelijk Vastgoedbericht uitgebracht. Daaruit blijkt dat de agrarische vastgoedmarkt weer wat in beweging komt. De grondprijs is de eerste helft van 2017 gestabiliseerd, en er is iets meer grond verhandeld dan een jaar eerder. Er staan echter nog steeds bijna 100 melkveebedrijven in de verkoop. Hoewel de varkensprijzen de afgelopen periode goed waren, worden er nog steeds weinig varkensbedrijven verkocht. Ook in de pluimveehouderij is er weinig vraag, mede door de huidige prijs van de pluimveerechten.

Eén van de bedreigingen voor de vastgoedmarkt is een stijgende rente. De huidige rentestanden zijn zeer laag, en zijn in feite historisch gezien nog nooit zo laag geweest. Dit komt mede door het beleid van de ECB. Het lijkt er echter op dat de ECB dit beleid gaat afbouwen. Wat kan dat voor gevolgen hebben?

In de eerste plaats zou dat gevolgen kunnen hebben voor de grondprijs. Een hogere rente betekent dat lenen voor grond duurder wordt. Bij een gemiddelde hectare prijs van € 58.000,- betekent 1% rentestijging € 580,- per jaar hogere rentelasten.

Een stijgende rente heeft ook gevolgen voor de reserveringscapaciteit van bedrijven. Als over de bestaande financiering meer rente betaald moet worden, blijft er minder over om te reserveren of om nieuwe financieringslasten op te vangen. Banken zullen nieuwe financiering doorrekenen met hogere rekenrentes. Bovenstaande kan leiden tot minder transacties, zeg maar: minder handel.

Het is goed om juist nu eens samen met uw adviseur uw huidige rentecontracten te bekijken. Hoe kwetsbaar is uw bedrijf voor een stijgende rente? Kan ik, nu de rente nog laag is, voor een deel van mijn leningen, de rente vast zetten?

Overweegt u om uw bedrijf te verkopen of te staken? Ook dan is het verstandig om na te denken over het juiste moment.

Heeft u hulp nodig om uw financieringen te optimaliseren of om het beste tijdstip van verkoop te bepalen? Neem contact op met één van de adviseurs van Agro Advies Groep.