foto mest uitrijden

Minister Schouten heeft de kamer geïnformeerd hoe zij aankijkt tegen de afschrijfbaarheid van fosfaatrechten.

Deze rechten stelt zij  gelijk met de varkens- en pluimveerechten. Deze rechten ziet zij als tijdelijk middel om het  uiteindelijk doel, een duurzame balans tussen productie van dierlijke mest en de beschikbare afzetruimte zo spoedig mogelijk te bereiken. Het is haar verwachting dat voor deze rechten 1 januari 2028 als einddatum aan te merken is. Dit betekent dat deze rechten fiscaal afschrijfbaar moeten zijn gezien het tijdelijke karakter. Hoewel dit nog geen besluit is, is de verwachting gerechtvaardigd dat de rechten daadwerkelijk afschrijfbaar worden met als einddatum 1 januari 2028. Positief punt is dat de fiscale druk hierdoor verminderd ten opzichte van het oorspronkelijke plan.

Gezien de tijdelijkheid, zoals de minister deze aangeeft, zal ook de terugverdientijd binnen de 10 jaar moeten liggen. Dit betekent dat u goed zult moeten rekenen of het bedrijfseconomisch verantwoord is om tegen de huidige (hoge) prijzen fosfaatrechten aan te kopen. Over de mogelijkheid tot lease van fosfaatrechten en de eventuele afroming hierbij is nog geen duidelijkheid.

Uiteraard staan de adviseurs van de Agro Advies Groep u graag bij om een en ander inzichtelijk te maken om zo een verantwoorden beslissing te kunnen nemen om wel of geen fosfaatrechten aan te schaffen.